čtvrtek 11. srpna 2011

NEJKRÁSNĚJŠÍ POMNÍK (1)

K 23. červnu, tedy zhruba před měsícem a půl, mě napadlo vyhlásit prázdninově dovolenkovou soutěž o nejkrásnější a nejošklivější pomník, vztahující se k tomu, co je tématem tohoto blogu. Co mě vyprovokovalo, proč a jak jsme se vše snažil formulovat, to naleznete v článku, na nějž dávám prolink do nadpisu, abyste se nemuseli trápit s hledáním. Když si kliknete po levé straně blogu na štítek "monuments" monumenty, objevíte některé další tipy, jež vyplynuly z vašich reakcí či mojí invence. Někteří z vás mi poslali na adresu napoleonknihy@volny.cz svoje kandidáty a nastal čas, abych je začal shrnovat. Budu, stejně jako ti, kteří se zapojiloi, rád, pokud vložíte svoje názory, hlasy, případně kandidáty i další tipy buď do komentářů, nebo zašlete na uvedenou adresu. To, co následuje, je první série ohlasů, z niž už cosi vyplývá. Především se sešly jen pomníky, které se vám líbí, a na nejošklivější zatím kandidát chybí, i když bych o nějakých věděl...!
Zaprvé: pomníkem, který nemá konkurenci co do krásy je bezesporu Mohyla míru na Prateckém kopci na slavkovském bojišti; je to tak jasné, že jsme se ji rozhodl do soutěže nezařazovat. Zadruhé: velmi horkým kandidátem na druhé místo je pomník maršála Radeckého, kdysi na Malostranském náměstí, nyní v Lapidáriu Národního muzea.
A teď už k věci. Je zajímavé, jak převažují austrofilské náměty z oblasti naší bývalé širší vlasti, což uvidíte z následujících obrázků.
Čtenář nazývající sebe sama v komentářích Euro-phila poslal vlastní snímky jezdeckého pomníku Karla Filipa, knížete Schwarzenberga na vídeňském Schwarzenbergplatz (autor Ernst Hähnel, 1867). Voják mnoha bitev, velitel rakouksého Auxiliárního sboru roku 1812 a, velitel České armády roku 1813 a vrchní velitel sil protinapoleonské koalice let 1813-1814 dostal oslnivý monument, s nímž kontrastuje nedaleký, Rudé armádě venovaný Heldendenkmall, Vídeňáky zvaný spíše Russendenkmal; Europhila poslal i jeho snímek...
Socha knížete Schwarzenberga a sovětský Heldendenkmal
Jan Grenadier (uvádím mailové jméno, i když pravé znám) dal na první místo pomník Infanterieregiment Nr. 4 Hoch- und Deutschmeister od Johannese Benka; stojí na vídeňském Deutschmeisterplatz. Nedivím se, sláva jednoho pluku a jeho historie vtělená do jedné sochy je hodně ojedinělou věcí. Na druhé místo navrhl už zmíněnou sochu Radeckého. Jeho třetím kandidátem je myslivec z roku 1866 ze Svíbu; najdete jej v člíánku o pomnících bojiště roku 1866 u Hradce Králové-Sadové (rovněž pod štítkem monuments) ..
Vídeňský pomník Deutschmeisterů
Theodor měl kandidáty dva (pominu-li Mohylu míru na prvním místě). Tady je první, pomník myslivce z bitvy u Náchoda roku 1866:
Rakouský myslivec u Náchoda
A tady druhý, rakouský pomník u Křečhoře na paměť bitvy u Kolína roku roku 1757, nádherný v létě stejně jako v zimě, jak Theodor napsal:
Křečhoř
Díky všem!
Abych sympatické austrofilství přece jen trochu rozmělnil, navedl vás i jiným směrem a trochu i povzbudil k vašim nápadům či tomu, nač jste na dovolených narazili, přikládám kandidáty svoje, byť určitě některé znáte:
Připomínka smrti Přemysla Otakara II.
Tohle je kámen připomínající smrt Přemysla Otakara II., "krále železného a zlatého" v bitvě u Dürnkrut a Jedenspeigenu, nebo, jak se v našich učebnicích psalo, u Suchých Krut, či naprosto špatně, na Moravském poli:
Český kříž u Kresčaku
Toto je pro změnu Český kříž u Crécy-en-Ponthieu, česky Kresčaku, prastarý monument s novější deskou, evokující smrt krále, kterému Francouzi říkali Jean l´Aveugle, Jan Slepec, Šusta pak Král cizinec a Spěváček spravedlivěji Král diplomat, byť český král Jan Lucemburský byl předevěím panovník-rytíř. Nápis, který je nejníže, ostatně obsahuje větu, údajně poslední, kterou vkládá králi do úst Froissartova kronika: "Prosím a žádám vás snažně, ať mě vedete tak daleko, abych mohl zasadit ránu mečem."
Lasallova socha
A série na závěr, jezdecká socha před francouzským zámkem Lunéville, cca 20 km na JV od Nancy. Je to největší z husarů, divizní generál Antoine Charles Louis Lasalle, zabitý v bitvě u Wagramu...

Těším se na vaše příspěvky, komentáře i náměty!  Pokračování příště...

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Domnívám se, že mezi kandidáty tohoto typu by měl být zařazen také ba zejména pomník obrany bariéry Clichy 1814, viz např. http://img31.imageshack.us/img31/4561/ensemblea.jpg.
Mimochodem - ze všech Napoleonových maršálů má v Paříži pomník kromě Neye tedy jedině jinak celkem nevýrazný Moncey...
MiŠ

Jiří Kovařík řekl(a)...

Zařadím ho, proč ne, je to krásná věc, ještě k mu vyhrabu příslušný obraz... Dík za tip