čtvrtek 27. ledna 2011

WATERLOO (1 DÍL: SMĚR BRUSEL)

Tento týden jsem svému nakladateli (AKCENTu, jak jinak...) odevzdal první svazek dvoudílného projektu s názvem Waterloo a podtitulem Směr Brusel. Letmo jsem se o psaní této věci zmiňoval, takže jen shrnu řečené. Rukopis (čítající cca 260 stran Wordu 12 bodů, což je hodně) zahrnuje dosti stručné nastínění situace v souvislosti s Napoleonovým návratem z Elby a mnohem víc pozornosti věnuje válce, k níž se od té chvíle schylovalo, tedy prostředkům a možnostem obou stran, jejich plánům, skladbě armád, dílčím operacím (proti vévodovi z Angloulemu a ve Vendée), atd. Těžiště leží ve dnech 14. až 17. června 1815, tedy v událostech těsně před "dnem D" a v prvních třech dnech tažení. Myslím, že by mělo jít o čtivou knihu se spoustou úryvků z dokumentů, korespondence, hlášení i pamětí, opřenou o nejdůkladnější díla stará (Mauduit, Houssaye, Siborne, Letow-Vorbeck, Pflug-Hartung, přičemž k Houssayovi přistupuji dost kriticky) i nejlepší práce moderní (Coppens, Adkin, Hofschroer, Barbero), v nichž jsem nesledoval jenom děje, ale i legendy, lži a mystifikace, jichž se kolem tzv. Belgického tažení nakupilo nesmírně mnoho. Jde o pohled z obou stran, vlastně ze tří, tedy o hledisko britské, pruské i francouzské. Současně jsem se snažil hlavní text doplnit medailonky hlavních aktérů, taktiky, výcviku, výzbroje, skladby armád a života v nich, k čemuž slouží k jednotlivým kapitolám systematicky přiřazované a graficky zdůrazněné bloky. Samozřejmě že na konci najdete hodně podrébné ordre de vbataille. Podotýkám, že mnohé z těchto pasáží byly zpracovány na základě dobových předpisů a pomoc i revize přítele Jakuba Samka byla neocenitelná! Kniha by měla mít větší formát, který umožní uplatnit složitější grafiku. Bude v ní 140 vyobrazení a 31 map, zčásti s použitím dobových topografických podkladů. Svazek končí 17. června odpoledne ve chvílích, kdy Britové ustoupí od Genappe a vše se blíží k bojišti před Waterloo.

Přebal, který si rámcově navrhuji sám, vidíte v prvním náhledu na obrázku; mnoho zásadních změn by doznat neměl.

Dodávám, že hrubý text rukopisu 2. svazku s názvem Poslední bitva je u konce, zbývá dokreslit několik map, přečíst vše po sobě a prokonzultovat opět připomínky Jakuba Samka, jichž bude ku prospěchu věci bezpochyby hodně, neboť v taktice a předpisech je stokrát víc honěný než já... Onen druhý díl až na cca 30 posledních stran pojednává celý (na 270 wordovských stranách) jen o bitvách 18. června (té hlavní v prostoru mezi Belle-Alliance a Ohainskou cestou i té druhé, sváděnou mezi Grouchym a Thielmanem u Wavre).
Jistěže vás budu informovat, jak pokračují práce v DTP a v přípravě do tisku, což bude příležitost utrousit zas něco dalšího (obsah, kapitolku, náhled -pdf, jak bude grafika vypadat), abych vás navnadil.

Summary: Prewiev of the first band of my newest book about Waterloo Campaign (with subtitle Road to Brusel). Content: War preparations and events from June 14th to June 17th (with 140 photos, 31 maps, ordres de bataille...). First informations about second band (Last battle).

Žádné komentáře: