čtvrtek 22. července 2010

ČTENÁŘSKÉ SNÍMKY (3): SAN PEDRO DE LA ROCA

Další příspěvek na napoleonknihy@volny.cz mi poslal p. Robert Ullman. Jsou to krásné ukázky bastionového opevnění z dob, které známe z dobrodružných knih a filmů o pirátech, bukanýrech a flibustýrech, či z knihy Holanďana Exquemelina, který sestavil životopisy slavných karibských pirátů, z nichž některé osobně znal. Takto snímky komentuje jejich autor a já mu děkuji:

Pevnost San Pedro de la Roca

Něco nenapoleonského; svého času jsem při svých návštěvách Kuby nafotil u Santiaga de Cuba tuto nádheru, Pevnost San Pedro de la Roca, která je ve vzdálenosti cca10 km od samotného města Santiago. Tato pevnost byla postavena Španěly, aby ochraňovala přilehlý přístav před nájezdy pirátů, jejichž útoky pustošily Kubu již od 16.století. Jedná se o nádhernou a perfektně zachovalou ukázku pozdně renesančního pevnostního stavitelství ze 17. století , srovnatelnou s obdobnými stavbami ze Španělského Nizozemí a Itálie. Její původní účel (bohužel ani její existence nezabránila několika postupným vydrancováním Santiaga piráty ) byl postupem let měněn, až jí nakonec potkal osud podobný brněnskému Špilberku - stalo se z ní vězení.
Ono je vůbec na Kubě velké množství památek a to jak z koloniálních dob, tak především z období války za nezávislost, tím mám na mysli válku z roku 1898, kdy Kuba si vydobyla za pomoci USA nezávislost na Španělsku. A bez ohledu na to, že se často jedná o památníky americkým jednotkám či pomníky padlým americkým vojákům, jsou Kubánci udržovány ve výborném a reprezentativním stavu ( např. muzeum na San Juan Hill ). Pokud se bude líbit, fota jsou přiložena a k dispozici ( kanóny jsou zcela evidentně francouzské, jejich původ neznámý)...
Robert Ullmann

Žádné komentáře: