neděle 24. února 2013

KAUZY: PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA

Krátce a stručně si vás dovolím upozornit na poslední čísla monotematického časopisu Kauzy  (což je jeden z řady časopisů vydavatelství Extra Publishing, k nimž patří i Živá historie, Tajemství české minulosti, Válka, atd.). Toto číslo, které vyšlo 22. února, se jmenuje První křížová výprava, mám ho celé na svědomí a vy se v něm můžete na padesáti stranách projít barvitou historií střetu dvou civilizací počínaje výzvou papeže Urbana II. v Clermontu přes křížovou výpravu chudých, výpravu velmožů, problémy v Konstantinopoli až ke vstupu na území seldžuckých Turků, kde propukly první boje. Jsou zde vylíčeny obléhání Nikáje, bitva v údolí Dorylaeum, dobývání Antiochie i konečný cíl, dobytí Jeruzaléma s následnou bitvou o Askalon, a konečně i problémy, které nastaly vzápětí, při vzniku křižáckých států. Naleznete tu pasáž o způsobech boje a výzbroji jak křižáků, tak i seldžuckých a fátimidovských bojovníků, "rozhovor" s jedním pamětníkem a konečně i úvahu o tom, co by se mohlo stát, kdyby první křížová výprava neuspěla a byla poražena.

Žádné komentáře: