neděle 22. ledna 2012

OBĚŤ BITVY U CUŠIMY

Dovolím si svoje příznivce a čtenáře, i ty nenapoleonské, informovat, že v novém (lednovém) čísle dvouměsíčníku Přísně tajné! naleznou krom řady jiných článků i můj obsáhlejší příspěvek s názvem Oběť bitvy u Cušimy. Jistě tušíte, že souvisí s už odevzdaným rukopisem, o kterém jsem tu alespoň dvakrát psal, a svým způsobem představuje určité preview knihy, kterou AKCENT Třebíč chystá na léto. Nejde ovšem o pouhé přetištění nějaké kapitoly, ale o upravenou syntézu z několika pasáží, líčící osud obrněnce Imperator Alexandr III. a jeho velitele, kapitána 1. stupně Nikolaje Michajloviče Buchvostova.  Způsob, jímž Buchvostov v prvním dni dvoudenního střetu do boje zasahoval, je totiž v kontextu jednání všech čtyřech lodí třídy Borodino, tvořících páteř Rožesvenského Druhé Tichooceánské eskadry, hodně výjimečný a představuje velmi epický příběh odhodlání, statečnosti i sebeobětování...

Žádné komentáře: