středa 20. dubna 2011

KDYŽ JE NEPŘÍTEL K SMÍCHU

Značnou část vojenského písňového repertoáru tvořily vždy písně, které vyjadřovaly pohrdání nepřítelem a posměch. Někdy oprávněný, jindy spíše posilovaly vlastní sebevědomí. Nevyhnuly se ani postavám proslulým. Ve francouzských textech je klasickou ukázkou Malbrouk sʼen va-t-en guerre, Malbruk na vojnu jde. Pod oním zkomoleným jménem se neskrývá nikdo menší než vítěz od Malplaquet (1709), John Churchill vévoda z Marlborough. Text najdou zájemci ve Zpěvech sladké Francie Hanuše Jelínka; překladatel v poznámce dodal, že píseň patrně složil neznámý francouzský voják poté, co se v závěrečné fázi bitvy roznesla falešná zvěst, že Marlborough padl. Písničku dodnes zpívají francouzské děti, lze ji nalézt v řadě českých učebnic francouzštiny a pobrukoval si ji i císař Napoleon v den, kdy roku 1812 vtáhl do Ruska…

Sbírka překladů Hanuše Jelínka obsahuje další příklad. Tentokrát se terčem nestal nepřátelský velitel, ale generál vlastní. Píseň La Palisse (v Jelínkově překladu Kaliba) se rozverně posmívá Jacquesu de Chabannes, seigneuru de La Palisse, vojevůdci francouzského krále Františka I. La Palisse padl jak se na vojáka sluší u Pavie a jeden z vojáků složil na jeho smrt žalozpěv. Jiný voják se smyslem pro černý humor text proměnil ve spoustu absurdit. Další přidávali nové a nové sloky, až jich nakonec byly tři desítky. Pramálo známým přínosem k tomuto okruhu je píseň Gironfla. Název těžko přeložit. Výraz je spíše citoslovce, související (a často v popěvcích tvořící dvojici) se substantivem gironflée, což znamená stejně tak fialinku, jako facku. Gironfla vznikla za válek s Augšpurskou ligou. Vztahuje se k její pramálo známé fázi, k roku 1703, kdy už savojský vévoda Victor-Amédée II (1666 až 1732), do roku 1692 francouzský spojenec ve Válce o španělské dědictví, přidal k Habsburkům a k mohutné protifrancouzské koalici. Král Ludvík XIV. proti němu poslal Louise Josepha, vévodu de Vendôme, jednoho ze svých nejschopnějších vojevůdců. Válčení vypadalo podle toho, bylo krátké a ze savojské strany zcela nedůrazné. Velitel savojských vojsk Cristopho de Carignan, o němž je v písni řeč, byl příslušníkem jedné z bočních větví savojského vévodského domu (Savoie-Carignan).

Co se zmíněného savojského vévody týče, v jiných výbojích zas tak neúspěšný nebyl, byť mu v tom od roku 1706  vydatně pomáhal jeho slavný bratranec Evžen Savojský; Savojští tehdy dotáhli ve Francii velmi daleko, až k Toulonu a Victor Amedée z té války vyzískal Sardinii…

V překladu rozmarné písničky se svižným, takřka westernovým rytmem a melodií, jsem se snažil zachovat obsah, odpovídající v maximální míře originálu. Ten je nahrán na jednom z CD Anthologie de la chanson française, který má název Lʼhistoire en chansons, Dějiny v písních, přičemž ji zpívá sám Marc Robine, autor celého tohoto veledíla. A protože nový software serveru blogger je příjemnější jen v některých ohledech (u videí vůbec ne, neumožňuje zvětšení, ani větší objem a tudíž rozlišení), vložil jsem původní video do youtubu, kde si jej v případě zájmu můžete stáhnout v mnohem dokonalejším rozlišení... Což nejspíš budu muset činit se všemi videi v budoucnu. Prolink máte v nadpisu. A propos, vojáci na videu pocházejí z litografované sbírky vytvořené Alfredem de Marbot; jsou to vojáci Ludvíka XIV. kolem roku 1690...

GIRONFLA
Francouzská vojenská, překlad Jiří Kovařík

Vévoda savojský rozhod´/ a bez velkých cavyků
armádu že postaví si / z šesti tuctů sedláků.
Bum a prásk, pozor dávej, bum a prásk před náma!

Velení nad nimi dostal/ Cristopho de Carignan.
Z bot jim ještě čouhá sláma/ a už táhnou z městských bran!
Bum a prásk, pozor dávej, bum a prásk před náma!

Halapartnu každý třímá,/ místo kordu klacek má.
Na klobouku vyzdobeném/ je však pentle zlacená!
Bum a prásk, pozor dávej, bum a prásk před náma!

Na Francii zaútočí,/ napadnou ji ze všech stran,
Jestliže se bude bránit,/ uvidí, co schytá ran!
Bum a prásk, pozor dávej, bum a prásk před náma!

Už jsou všichni na hranici./ „Kruci! Jak je velký svět…
Ještě by nás mohl schlamstnout,/ není lepší couvnout zpět?“
Zůstaň stát, pozor dávej, zůstaň stát před náma!

„Dvakrát měř a jednou řízni,“/ ze všech hrdel zní teď hlas!
„Kroky tři vpřed uděláme,/ o tři vrátíme se zas!“
Boj je náš, pozor dávej, boj je náš, pozor dej.

Francouzům náš útok stačí,/ však jsme jim to nandali!
Za statečnost a za věrnost/ vévoda nás pochválí.
Bum a prásk, pozor dávej, bum a prásk před náma!

Válčili jsme jako vzteklí/ teď je odpočinku čas.
Pojíme a popijeme,/ pak nás čeká kanafas.
Bum a prásk, pozor dávej, bum a prásk před náma!

Na zdraví teď připijem si,/ válčení je pohoda!
Francouzský král, ten je na nic!/ Ať žije náš vévoda!
Bum a prásk, pozor dávej, bum a prásk před náma!

Summary: Mocking french military song from the war between France and Savoie (1703); you can see video in a good quality on http://www.youtube.com/watch?v=zoLg2X4kS4g


Žádné komentáře: